Keleivių kategorija Tolimojo susisiekimo autobusais Priemiestiniais autobusais Miesto autobusais
Nemok -80% -50% Nemok -80% -50% Nemok -80% -50%
1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (vaikai invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimąlydintysis), pateikę neįgaliojo pažymėjimą. Dar neturintys neįgaliojo pažymėjimų keleiviai turi turėti neįgalumo lygio, darbingumo lygio pažymas (jose turi būti nurodytas galiojimo terminas). - Taip - - Taip - - Taip -
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (I gr. invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą (darbingumo lygis turi būti nurodytas žodžiais, o ne procentais). - Taip - - Taip - - Taip -
3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą. - Taip - - Taip - - Taip -
4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems  nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (tapę II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m.sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR  agresijos, pateikę specialų nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą. - Taip - - Taip - - Taip -
5. Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurio antroje pusėje įrašyta 3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai (jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama). - Taip - - Taip - - Taip -
6. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data (pasą, pensininko, pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą). - Taip - - Taip - - Taip -
7. Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, pateikę pasą, neįgaliojo (invalido), pensininko ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą.  - Taip - - Taip - - Taip -
8. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (II grupės invalidai), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo pažymėjimus.Taip pat pensininko ir invalido pažymėjimai kol baigsis jų galiojimo terminas. - - Taip - - Taip - - Taip
9. Pasipriešinimo 1940 -1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai, pateikę kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą. - - Taip - - Taip - - Taip
10. LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą. - - Taip - - Taip - - Taip
11. Nuo 1939 - 1990 metų okupacijų nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą. - - Taip - - Taip - - Taip
12. Asmenys, nuo 70 iki 80 metų, pateikę pasą, pensijos gavėjo,neįgaliojo, pensininko, arba šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą. - - Taip - - Taip - - Taip
13. Konservatorijų ir nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, pateikę moksleivio pažymėjimą. - - Taip - - Su vien- kartiniu arba termin. vardin. bil. - Su termin. vardin. bil. Su vien kartiniu bil. 
14. LR aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, pateikę Lietuvos studento ar tarptautinį studento ISIC pažymėjimą, LR ir kitų ES valstybių narių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pateikę tarptautinį studento pažymėjimą ISIC ir asmens dokumentą, LR profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai, pateikę mokinio pažymėjimą. - - Taip - - Taip - - -
15. LR aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, pateikę Lietuvos studento ar tarptautinį studento ISIC pažymėjimą, LR ir kitų ES valstybių narių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pateikę tarptautinį studento pažymėjimą ISIC ir asmens dokumentą, LR profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai ir LR dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, pateikę mokinio pažymėjimą, taip pat vaikai (nesimokantys) nuo 7 iki 8 metų, pateikę gimimo liudijimą ar pasą. - - - - - - - Su termin. vardin. bil.  Su vien kartiniu bil. 
16. Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos, pateikus vaiko gimimo liudijimą ar pasą. - - - Taip - - Taip - -
17. Vežantis vaikus nuo 7 iki 10 metų, pateikus mokinio pažymėjimą, gimimo liudijimą ar pasą, mokama. - - Taip - - Taip - - -
18. Keleivis, vežantis keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus moka. - - Taip - - Taip - - Taip